Honey  &  Pollen

Production Status of Chinese Honey
Honey
icon name place of products
       Rape honey Xinjiang,Qinghai,Sichuan,Shaanxi,Hubei,Anhui,Zhejiang,Jiangxi,Hunan
       Astragalus Liaoning,Heilongjiang,Inner Mongolia,Qinghai,Xinjiang
       Sunflower honey Heilongjiang, Inner Mongolia,Xinjiang, Ningxia
       Cotton honey Xinjiang, Shandong,Hebei,Henan,Inner Mongolia
       Acacia honey Shandong, Henan, Shanxi, Hebei, Liaoning, Gansu
       Polyflower honey Xinjiang,Qinghai,Sichuan,Shaanxi,Hubei,Anhui,Zhejiang,Jiangxi,Hunan
       Linden honey Jilin, Heilongjiang, Hebei,
       Vitex honey Liaoning, Hebei, Shannxi, Shandong, Inner Mongolia
       Buckwheat honey Gansu, Shanxi, Inner Mongolia
       Orange Jilin, Heilongjiang
       Longan Honey Ningxia,Gansu
       JuJube Honey Fujian Guangxi
       Codonopsis Qinghai,Xinjiang
       Litchi Honey Shandong,Henan,Shanxi,Hebei,Liaoning,Gansu

Honey

 • rape honey
 • orange
 • Sunflower honey
 • Gouqi Honey
 • Cotton honey
 • Longan Honey
 • Acacia honey
 • JuJube Honey
 • Polyflower honey
 • Linden honey
 • Litchi Honey
 • Vitex honey
 • Buckwheat honey
 • astragalus

We can help you easily find the best raw materials if you would like to search these kinds of products from China.